top of page

Stientje (Justine) Bogaert, Stientje Kervel, Dulle Kervel

Hekseninstrument op zolder...

Een olielamp hangt in twee cirkels met Latijnse spreuken.

Palindromen die heksenspreuken voorstellen.

et consumimurigni in sirumimus nocte

 

Wij dansen ’s avonds verteerd rond het vuur

 

etangis signatesi shatemerem

 

Stop met ons te pesten!

Hiernaast de reus van Stientje die in 2015 met Halloween werd gedoopt...

Wij schenken en verkopen ook het "Heksendrankje' STIENTJE KERVEL

Het idee voor het bouwen van een reus vond zijn oorsprong bij de carnavalsvereniging 'De Zandstuvers' uit Blankenberge.

 

Geschiedenis:

 

Justine ( Stientje) Bogaert is geboren op 12 maart 1832. 

Ze woonde aanvankelijk in de Pekstraat nr 12 en na de dood van haar man in 1907 in de Pekstraat nr 57 te Blankenberge. 

De Pekstraat is nu de huidige Parkstraat.  

In Oktober 1915 is Justine verhuisd naar Brugge, waar ze vermoedelijk ook eenzaam overleden is. 

Ze was een lange grote vrouw met gitzwarte krullende haren. 

Justine Bogaert, was een personage waar iedereen verschrikkelijk bang voor was. 

De inwoners van Blankenberge geloofden namelijk dat zij een heks was. 

Wanneer Stiene bij iemand op bezoek was geweest, lieten de mensen de pastoor komen om hun huis te laten overlezen. 

Na het overlijden van haar man woonde ze alleen. 

Ze bezat kruidenboeken, verkocht kruiden en maakte kruidenmengsels. 

Andere verhalen waren…. mien moeder heeft nog verteld dat ze bezig was 't zwienekot aan t witten (schilderen), hoe meer ze witte, hoemeer zwienekoppen ze op de muur zag…… 

Ze kon beelden van plaats doen veranderen en voorwerpen doen verdwijnen. 

Ze lokte het uit om kinderen aan te raken, want toen werden ze ziek. 

Justine was een afschuw voor kinderen…. 

Vissers die haar tegenkwamen maakten rechtsomkeer en gingen zeker niet in zee. 

Justine was een afschuw voor vissers en kinderen….. 

In 1880 heeft pastoor Leroux, samen met de voorzitter van de kerkfabriek, haar boeken gedeeltelijk verbrand……..

bottom of page