top of page

Het Huisje van Majutte in de Breydelstraat 10 te Blankenberge is wellicht het meest typische,oudst bewaarde en geklasseerde vissershuisje aan de Belgische kust. Hier maak je een sprong in de tijd. 

 

Al in 1272, toen Blankenberge zijn stadsrechten verwierf, stond er op die plaats een visserswoninkje,maar ondertussen is het huisje ettelijke keren verbouwd. Het overleefde na tal van herstellingen en uitbreidingen heel wat stormen. Het doorstond de troebele Spaanse tijd, de bezetting door de Geuzen, Nederlanders, Fransen en de vele oorlogen en bezettingen. 

 

Dit huisje, in zijn huidige staat, werd gebouwd aan het einde van de 18de eeuw. (1775) De Breydelstraat en zijn omgeving werd tot 1900 bijna uitsluitend door vissers bewoond.

 

Het omvatte de straat zelf, de in 1885 verdwenen Garre van Konee en een in 1965 verdwenen binnenerf: de Muntplaats. 

 

De straat was aan de voet van de duinen ingeplant. Er waren nog geen haven, dijk en appartementen. De platbodemschuiten konden hier op het strand aanleggen. 

 

Je krijgt er een ongemeen realistisch beeld van het leven van de vissers en hun kroostrijke gezinnen. Hier woonden ze ooit met 12 kinderen. Het huisje ademt nog steeds vissersgeschiedenis. Ooit stond de schilderachtige buurt vol met 66 typische visserswoningen en 2 kroegjes. 

 

 

Het werd generaties lang bewoond door verschillende generaties van de familie Debruyne, die ook wel de Majuttes werden genoemd. 

Alle vissers droegen overigens een bijnaam om een boosaardig wezen, de kwelduivel Roesschaert, te misleiden.

 

Pé Majutte was de laatste visser die er woonde. 

 

Daarna kwam het in handen van de familie Franchomme.

Sinds de jaren 70 werd de familie Vandamme-Strobbe eigenaar. 

Zij baatten er een antiekwinkel, koffiehuis en restaurant in uit. 

Vanaf 1996 werd het enkel sporadisch opengesteld voor erfgoedactiviteiten.

 

 

Begin 2015 kochten Lena Beernaert en Gadeyne Peter het huisje. 

Na 15 jaar coördinerend directeur in het Vrij basisonderwijs maakte hij een carriere switch om samen met zijn echtgenote,die op het stadhuis werkte, dit project een kans te geven.

 

 

bottom of page