top of page

Eugenietje Van Wulpen of Kadet

NEDERLANDS

In 1909 Kreeg Karel de Kesel (1849-1922) die toen in de IJzerstraat woonde toestemming van mijn overgrootvader Jules Gadeyne om het atelier te gebruiken voor zijn beeldhouwwerken. 
Hij ontwierp er verschillende ontwerpen naar Blankenbergse visserstypen. o.a. het vissersvrouwtje Eugenia Van Wulpen (1834-1926) of "Eugenietje Kadet" 
Als dank voor het gebruik van het atelier kreeg Jules k één borstbeeld. 

De Kesel maakte later de bronzen beelden op De Smet De Naeyerbrug in Oostende. Hij maakte ook het bronzen beeld van Graaf Paul De Smet de Naeyer te Wenduine.

"Eugenietje Kadet" kreeg een prachtige plaats in een oude bakkerstrog die nog in het Huisje aanwezig was!

Folkloregroep "de Korre" Maakte in 2021 een stadsreus van Eugenietje.

FRANÇAIS

En 1909, Karel de Kesel (1849-1922), qui vivait alors dans la IJzerstraat, a reçu de mon arrière-grand-père Jules Gadeyne l'autorisation d'utiliser l'atelier pour ses sculptures. 

Il a conçu plusieurs statues de pêcheurs de Blankenberg, dont celle de l'épouse du pêcheur Eugenia Van Wulpen (1834-1926) ou "Eugenietje Kadet". 

En remerciement de l'utilisation du studio, Jules K a reçu un buste. 

De Kesel a ensuite réalisé les statues en bronze du pont De Smet De Naeyer à Ostende. Il a également réalisé la statue en bronze du comte Paul De Smet de Naeyer à Wenduine.

"Eugenietje Kadet" a trouvé une belle place dans une ancienne auge de boulanger qui était encore présente dans la maison !

Le groupe folklorique "De Korre" a fait d'Eugénie un géant des villes en 2021.

DEUTSCH

Im Jahr 1909 erhielt Karel de Kesel (1849-1922), der damals in der IJzerstraat wohnte, von meinem Urgroßvater Jules Gadeyne die Erlaubnis, das Atelier für seine Skulpturen zu nutzen. 

Er entwarf mehrere Statuen von Fischern aus Blankenberg, darunter die Fischersfrau Eugenia Van Wulpen (1834-1926) oder "Eugenietje Kadet". 

Als Dank für die Nutzung des Studios erhielt Jules k eine Büste. 

De Kesel fertigte später die Bronzestatuen auf der De Smet De Naeyer Brücke in Ostende. Von ihm stammt auch die Bronzestatue des Grafen Paul De Smet de Naeyer in Wenduine.

"Eugenietje Kadet" bekam einen schönen Platz in einem alten Bäckertrog, der noch im Haus vorhanden war!

Die Folkloregruppe "De Korre" machte 2021 einen Stadtriesen aus Eugenie.

ENGLISH

In 1909 Karel de Kesel (1849-1922), who was living in the IJzerstraat at the time, received permission from my great-grandfather Jules Gadeyne to use the studio for his sculptures. 

He designed several statues of fishermen from Blankenberg, including the fisherman's wife Eugenia Van Wulpen (1834-1926) or "Eugenietje Kadet". 

As thanks for the use of the studio Jules k received one bust. 

De Kesel later made the bronze statues on De Smet De Naeyer bridge in Ostend. He also made the bronze statue of Count Paul De Smet de Naeyer in Wenduine.

"Eugenietje Kadet" got a beautiful place in an old baker's trough that was still there!

Folklore group "de Korre" made a city giant of Eugenie in 2021.

bottom of page