top of page

Kaarsenschaar

NEDERLANDS

Kaarsensnuivers dateren uit de 17de tot het midden van de 19de eeuw. Gereedschap van het schaar-type dat het roet van kaarslonten afknipt en vasthoudt; het zijn lontknippers en geen snuivers. De roet bestaat uit gedeeltelijk verbrande lonten en is, door de toevoeging van zuurstof, zeer ontvlambaar; daarom moest hij worden geïsoleerd zodat hij niet opnieuw zou ontbranden zodra hij van de lont was getrimd. De eenvoudigste en meest voorkomende vorm van kaarsentrimmer bestaat uit een schaar met een daaraan bevestigd doosje om de roet in op te vangen. De snuiftabak wordt in het doosje geslagen zodat het niet opnieuw kan ontbranden. Er zijn veel complexe vormen van snuivers ontwikkeld voor de huizen met veel kaarsen. Sommige hadden concentrische valluiken die dichtvielen en de roet isoleerden. Anderen stopten de roet in een holte onderin de schaar.

FRANÇAIS

Les éteignoirs à bougies datent du 17e au milieu du 19e siècle. Outils du type ciseaux qui coupent et retiennent la suie des mèches de bougies ; ce sont des coupe-mèches et non des éteignoirs. La suie est constituée de mèches partiellement brûlées et, en raison de l'ajout d'oxygène, elle est hautement inflammable ; il fallait donc l'isoler pour qu'elle ne se rallume pas une fois coupée de la mèche. La forme la plus simple et la plus courante de la garniture de bougie consiste en des ciseaux auxquels est fixée une boîte pour récupérer la suie. Le tabac à priser est frappé dans la boîte pour éviter qu'il ne se rallume. De nombreuses formes complexes d'éteignoirs ont été développées pour les maisons comportant de nombreuses bougies. Certains avaient des trappes concentriques qui se fermaient et isolaient la suie. D'autres mettent la suie dans une cavité au fond des ciseaux.

DEUTSCH

Dochtscheren (auch Lichtscheren, Dochtzangen, Lichtputzer, Lichtputzscheren oder Lichtschneuzen; lateinisch brennenden Kerzendochts.

Bereits im Alten Testament (Ex 25,38 LUT) werden Lichtscheren und Löschnäpfe aus Gold zum Reinhalten des siebenarmigen Leuchters verordnet.

Gewöhnliche Kerzen waren bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus tierischem Fett (Talg) gefertigt und rußten und tropften umso stärker, je länger der Docht wurde. Deshalb mussten die Dochte regelmäßig gekürzt („geschneuzt“) werden, was in großen Räumen, in denen manchmal Hunderte von Kerzen brannten, konstante Arbeit erforderte. An Fürstenhöfen gab es dafür spezialisierte Diener, und in Theatern war ein „Komödien-Lichtputzer“ angestellt. Auch in Kirchen, wo zahlreiche liturgische Kerzen gepflegt werden mussten, war das Lichtputzen eine typische Tätigkeit. Besonders fromme Frauen wurden in Österreich gar spöttisch als „Lichtputze“ bezeichnet.

ENGLISH

Wick Trimmer

Candle snuffers date from the 17th–mid 19th centuries. Scissor-type tools that cut and retain the snuff trimmed from candle wicks which are wick trimmers and not snuffers. The snuff is partially burned wicks and, with the addition of oxygen, is very flammable, therefore it needed to be isolated so it would not reignite once trimmed from the wick. The simplest and most common form of candle wick trimmer consists of a pair of scissors with an attached box to retain the snuff. The snuff would be smashed into the box so it would not reignite. Many complex forms of snuffers evolved for the homes with many candles. Some had concentric trap-doors that would snap shut and isolate the snuff. Others would stow the snuff in a lower cavity in the scissors. Similar devices include the douter and the extinguisher.

bottom of page