IJzeren ballen

ra ra waarvoor dit dient?

NEDERLANDS

Deze ijzeren ballen worden gebruikt bij vergaderingen. Kun je raden waarvoor?

FRANÇAIS

Ces boules de fer sont utilisées dans les réunions. Pouvez-vous deviner pourquoi?

DEUTSCH

Diese Eisenkugeln werden in Besprechungen verwendet. Können Sie sich vorstellen, wofür?

ENGLISH

These iron balls are used in meetings. Can you guess what for?