top of page

IJzeren ballen

ra ra waarvoor dit dient?

NEDERLANDS

Deze ijzeren ballen worden gebruikt bij vergaderingen. Kun je raden waarvoor?

FRANÇAIS

Ces boules de fer sont utilisées dans les réunions. Pouvez-vous deviner pourquoi?

DEUTSCH

Diese Eisenkugeln werden in Besprechungen verwendet. Können Sie sich vorstellen, wofür?

ENGLISH

These iron balls are used in meetings. Can you guess what for?

bottom of page