top of page

Octant & Sextant

NEDERLANDS

Voor de navigatie. (Zoals nu de GPS)

De positie van de boot werd berekend in 8 vlakken (oct) of 6 vlakken (six). De berekening was heel moeilijke en duurde soms 2 uur.

FRANÇAIS

Pour la navigation en mer.

calculé en 8 zones (oct) en 6 zones (six)

DEUTSCH

Für die Navigation. Die Position wurde berechnet in 8 mathematischen Ebenen (oct) oder 6 (six).

ENGLISH

Used to calculate the position of the boat.

An octant uses 8 properties a sextant usus 6.

bottom of page